KRNOV | Marie Lisztwanová z terénního programu obdržela 25. dubna 2023 ocenění Gratias 2023 za sociálního pracovníka roku v kategorii služby sociální prevence. Cenu obdržela na odborném fóru v pražském Klementinu z rukou ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky.

Foto: Armáda spásy, Sociální služby Krnov

„Velice si vážím tohoto ocenění. Nicméně pro mne je velkým oceněním to , že se nám společně s kolegy v Armádě spásy daří znovu začlenit do společnosti naše klienty, kteří poté nejsou odkázáni na sociální služby. Naše práce má smysl. Jsem hrdá na to, že pracuji v Armádě spásy,” řekla oceněná Marie Lisztwanová.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na slavnostním setkání v Klementinu předal ceny Gratias 2023. Skleněnou plaketu pro vítěze si v letošním šestém ročníku odneslo patnáct z 249 nominovaných sociálních pracovníků, a to v pěti různých kategoriích. Ministr Jurečka navíc udělil i jedno zvláštní ocenění za významný přínos v sociální práci Oldřichu Matouškovi in memoriam, které bylo předáno rodině.

Zdroj: MPSV