KRNOV | Prezentace postupujících projektů a hlasování veřejnosti bude spuštěno v sobotu 1. dubna a potrvá do 21. dubna, a to na webu, kde bude možné představeným návrhům udělit až tři kladné hlasy a jeden záporný.

Zvítězí ty, které v součtu plusových a minusových hlasů získají nejvíce kladných, a jejichž rozpočty v celkovém součtu nepřesáhnou vyčleněnou částku milion korun.

„Jeden z nápadů musel být z důvodu nerealizovatelnosti do výše alokovaných prostředků z dalšího hlasování vyloučen, u dvou pak byla potřeba drobných úprav ze strany navrhovatelů,“ říká Radka Zdráhalová, referentka ekonomiky a projektů.

Zdroj: MěÚ Krnov