BRUNTÁL | Na náměstí se saunaří vyfotili u vánočního stromu, osvěžili se v jednom ze zdejších podniků a vrátili se zpět do sauny v parku. Běh saunařů před koncem roku patří v Bruntále ke tradicím.

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou