BRUNTÁL | Ve čtvrtek 20. června 2024 proběhlo v Bruntále slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen 50. ročníku soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2024.

Foto: Miluška Helísková

Organizátorem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Okresní sdružení hasičů. Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Žákyně Stela Barnetová z V. B vybojovala v okresním kole ve IV. kategorii 2. místo a v krajském kole získala čestné uznání.

Žákyně Markéta Karolová ze VI. A se umístila na 3. místě v V. kategorii okresního kola a ve stejné kategorii získala žákyně Nela Gardoňová ze VI. A krásné 2. místo.
Výherkyním v soutěži moc blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v budoucích soutěžích!

Autor: Miluška Helísková, ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Foto: Miluška Helísková

Foto: Miluška Helísková