BRUNTÁL | „Bylo nás pět“…si mohou říct žáci 9. ročníku, kteří se v letošním školním roce zúčastnili školního kola Chemické olympiády (CHO). Nutno podotknout že z počátku bylo žáků, kteří se zapojili do CHO mnohem více, ale vzhledem k náročnosti olympiády se není čemu divit.

Foto: Helena Daňková

Proto nás velmi těší, že se Veronika Šípková (IX. C), Marie Hanelová (IX. C), Dominik Lakomý (IX. B), Tomáš Kolomý (IX. B) a Filip Bálint (IX.B) zapojili do školního kola a zvládli školní kontrolní test i praktickou část.

V letošním kole Chemické olympiády hrál hlavní roli dusík a jeho sloučeniny. Žáci se zaměřili nejen na samotný dusík, jeho vlastnosti, výrobu, použití, ale prozkoumali i jeho různé sloučeniny s přesahem do dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, fyziky, matematiky či angličtiny. V průběhu přípravy a realizace soutěže se žáci seznámili i s životními osudy chemiků, jako je Alfred Nobel nebo Fritz Haber, jejichž práce je spojena s dusíkem a jeho sloučeninami.

Během školního kola, školního testu a praktické části soutěžící museli předvést znalosti nejen o dusíku, jeho kyslíkatých sloučenin (oxidů, kyselin, solí), znát základy chemického názvosloví, triviální názvy, zápis chemických rovnic a jejich vyčíslování, ale také umět použít při výpočtech veličiny jako je hmotnostní zlomek, látkové množství, látková koncentrace, molární hmotnost, molární objem, hustota.

Jak zvýše uvedeného vyplývá, za úspěchem stojí nejen znalosti z oblasti chemie, ale také velké odhodlaní se nevzdat a s chemií se „poprat“.

Ve školním kole první místo obsadil Dominik Lakomý z IX. B, druhé místo vybojoval Filip Bálint z IX. B a třetí místo patřilo Tomáši Kolomému rovněž z IX B.

Tito žáci naši školu reprezentovali v okresním kole CHO na Gymnáziu v Krnově. Mezi soutěžícími z víceletých gymnázií se naši žáci neztratili a s velkou radostí se můžeme pochlubit, že z okresního kola CHO si Dominik Lakomý dovezl bronzovou medaili.

Gratulujeme a děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.

Autor: Helena Daňková, ZŠ Bruntál, Jesenická 10