BRUNTÁL | Ve středu 11. října 2023 se žáci vypravili vlakem do Krnova za skřítky. Studenti ze střední pedagogické školy si pro žáky připravili program. 

Foto: Dagmar Steinerová

„Studenti ze střední pedagogické školy měli pro nás připravený program „Uspání skřítků“. Před vstupem se musely děti naučit kouzlo, pomocí kterého se jim otevřela brána do kouzelné zahrady. V ní už čekali skřítci a víly, s kterými děti plnily připravené úkoly. Děti odcházely spokojené a dostaly pozvání na jarní program ” uvedla Dagmar Steinerová ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10.

Foto: Dagmar Steinerová

Foto: Dagmar Steinerová

Foto: Dagmar Steinerová