BRUNTÁL | V úterý přijel žáky navštívit pan Zdeněk Roller se svými drumbeny. Během dopoledne si většina žáků prvního stupně vyzkoušela, jak se na takový drumben hraje. Bylo to dost zajímavé, protože žáky při hře doprovodil pan Roller zpěvem afrických popěvků. Společně si pak zazpívali a zahráli doprovod lidových písní nebo známých popěvků z pop music. 

Foto: Michaela Šrubařová

Nakonec žáci vyslechli hru na původem australský nástroj didgeridoo, která je nadchla natolik, že si chtěli hned druhý den tento nástroj vyrobit. Všichni se shodli na tom, že to bylo SUPER a chtějí si to příští rok zopakovat. Moc děkujeme panu Rollerovi za tuto příležitost.

Autor: Michaela Šrubařová, ZŠ Bruntál, Jesenická 10