BRUNTÁL | V rámci výuky Ekologického přírodopisu přijali žáci 6.C výzvu pana učitele Šimůnka zapojit se do úklidu lokality Uhlířský vrch v Bruntále a přispět tak k ochraně životního prostředí. Tým se sešel s plným nadšením a odhodláním udělat Bruntál krásnější. 

Foto: Jakub Šimůnek

Žáci si uvědomují, a to je dobře, že každý malý krok může mít velký dopad. Účast žáků 6.C na tomto programu není proto jen aktem solidarity s přírodou, ale také důkazem jejich ochoty převzít odpovědnost za stav životního prostředí. Je na nich samotných, aby se postarali o to, aby jejich okolí zůstalo čisté a zachovalo se pro budoucí generace.

Autor: Jakub Šimůnek, ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Foto: Jakub Šimůnek