BRUNTÁL | Fyzickou zdatnost a vědomosti školáků prověřil branný závod Aliante Petrin, který se dnes konal v městské parku.

Foto: MěÚ Bruntál

Zapojily se všechny bruntálské základní školy včetně Gymnázia Bruntál.  Letos se zúčastnil také tým ze Zátora.

Žáci z šestých až devátých tříd soutěžili ve dvou kategoriích. Družstva byla čtyřčlenná, dva chlapci a dvě dívky.

Na tří kilometrové trase, která vedla z parku směrem na Staré Město a zpět, závodníci plnili úkoly na devíti stanovištích. Část úkolů prověřila jejich vědomosti například ze zdravovědy nebo silničního provozu. Nechyběly ale ani disciplíny jako hod granátem, střelba ze vzduchovky, orientace podle mapy a podobně.

VÝSLEDKY:

Kategorie mladší (6. – 7. třídy)

  1. Gymnázium Bruntál
  2. Základní škola Zátor
  3. Petrin – ZŠ Bruntál, Školní 2

Kategorie starší (8. – 9. třídy)

  1. Petrin – ZŠ Bruntál, Školní 2
  2. Základní škola Zátor
  3. ZŠ Bruntál, Cihelní 6

Závod Aliante Petrin se konal již po osmé. Kvůli proticovidovým opatřením jej nebylo možné poslední tři roky uspořádat.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: MěÚ Bruntál