BRUNTÁL | Závěr školního roku žákům AGEL Střední zdravotnické školy  v Ostravě nabídl exkurzi v Nemocnici AGEL Podhorská na pracovišti v Bruntále. Téměř padesátka studentů s jejich pedagogickým doprovodem navštívila lůžková oddělení nemocnice, ambulantní provozy, laboratoře a radiodiagnostické oddělení. 

Foto: Nemocnice AGEL Podhorská

Před prohlídkou jednotlivých provozů nemocnice byl pro studenty připraven krátký přednáškový blok, kdy byli stručně seznámeni s historií obou pracovišť a nynější strukturou poskytované péče.

 

„Spektrum služeb, které Nemocnice AGEL Podhorská nabízí je široké. Kromě lůžkové péče na odděleních interny, operačních oborů, rehabilitace, ošetřovatelské péče a pobytové sociální služby provozujeme více než 20 odborných ambulancí, radiodiagnostické oddělení a také akreditované pracoviště oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH), které patří k špičkovým pracovištím svého druhu v širokém okolí,“ říká primář OKBH a člen představenstva Nemocnice AGEL Podhorská RNDr. Jaromír Soušek, PhD., který se sám ujal skupiny studentů oboru laboratorní asistent a představil jim práci na oddělení od příjmu vzorku až po vydání výsledku.

 

„Není tajemstvím, že v současné době je zdravotnického personálu, ať už lékařského či nelékařského, nedostatek. Těší nás proto, že můžeme těm, kteří se do studia tohoto oboru pustili, nabídnout formou komentované exkurze náhled do naší práce,“ dodává primář a uzavírá: „Nemocnice AGEL Podhorská je sice menší, avšak moderně vybavené zdravotnické zařízení zajišťující zdravotní péči pro téměř 65 tisíc obyvatel spádové oblasti. Nejen zkušený zdravotník, ale také každý absolvent, který má chuť ve svém oboru začít pracovat a realizovat se, je v naší nemocnici vítán. Naši zkušení kolegové předávají novým spolupracovníkům své zkušenosti a znalosti a ochotně vždy podají pomocnou ruku, která je v začátcích nového zaměstnání nepostradatelná.“

Foto: Nemocnice AGEL Podhorská

Zdroj: Nemocnice AGEL Podhorská