BRUNTÁL | Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR, platným od pondělí 22. listopadu 2021, je zrušen kulturní program u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí Míru v Bruntále a stejně tak i samotné slavnostní rozsvícení stromu v pátek 26. listopadu.

Foto: ilustrační MěÚ Bruntál

Strom bude rozsvícen spolu s ostatní vánoční výzdobou při rozsvícení veřejného osvětlení ve městě.

Zrušen je bohužel i kulturní program Setkávání u vánočního stromu ve dnech 8. a 9. prosince. Důvodem je, že okolnosti konání uvedených kulturních a společenských akcí neumožňují garantovat dodržení platných mimořádných opatření. Vánoční trhy se budou konat bez doprovodných programů a za podmínek stanovených v nařízení Vlády ČR.

Jaká jsou mimořádná a ochranná opatření Vlády ČR? Co aktuálně platí?

Vše najdete zde:

Zdroj: MěÚ Bruntál