BRUNTÁL | Jak se chovat v nebezpečných situacích si v rámci projektu „V nebezpečí vím si rady“ připomněly děti z prvního stupně ze ZŠ Bruntál, Školní 1 – Petrin. Bezpečností se zabývaly celý uplynulý týden.

 

Foto: MěÚ Bruntál

„Projekt „V ohrožení vím si rady“ organizujeme pravidelně každý rok. Během jednoho týdne děti v různých předmětech pracují s problematikou, která se týká policie, zdravovědy, poskytování první pomoci, chování člověk za mimořádných událostí a podobně,“uvedla koordinátorka projektu Pavla Schneiderová.  

Projekt vrcholí na konci týdne, kdy si děti v praxi zkouší, co se naučily.  Ve čtvrtek 1. prosince bylo pro ně připraveno jedenáct stanovišť. “Na stanovištích máme dokonce i studenty záchranářství z Palackého univerzity v Olomouci, kteří s dětmi pracuji. Děti na stanovištích opět pracují s tématy, zkouší si dovednosti v praxi,“ doplnila Pavla Schneiderová.

Školáci si například vyzkoušeli masáž srdce, seznámili se s prací s defibrilátorem, opakovali si první pomoc, učili se obvazovat zranění, zabalit zavazadlo pro případ evakuace, správně telefonovat v případě nebezpečí, připomněli si, jak se chovat při požáru, jak se pohybovat v zakouřené místnosti, hovořili o bezpečnosti v dopravě, poznávali jedlé a jedovaté houby nebo se dozvěděli, jak reagovat, když se propadnou v ledu.

„Na konci týden děti shrnou všechny své poznatky do prezentací a vyrobí si ve třídách portfolia,“ dodala Pavla Schneiderová. Projekt podpořilo město Bruntál.

Zdroj: MěÚ Bruntál   

Foto: MěÚ Bruntál