BRUNTÁL | Zástupci akcionářů a dozorčí rady společnosti VaK Bruntál a.s. a další pozvaní hosté měli možnosti si v pátek 22. března prohlédnout čistírnu odpadních vod v Bruntále. Seznámili se s její historií, aktuálním stavem i plány provozovatele.

Foto: MěÚ Bruntál

Po privatizaci ovlivňovaly stav vodárenské infrastruktury spory obcí s tehdejším provozovatelem společností BRVOS Bruntál s. r. o.  Do majetku se v tu dobu investovalo minimálně. Podle ředitele společnosti VaK Bruntál a.s.  Jaroslava Jouzy je tehdejší nešťastné hospodaření znát dodnes. Založení společnosti BRVOS Bruntál s.r.o. však splnilo svůj hlavní účel, a to ochránit vodovody ve vlastnictví obcí před ovládnutím ze strany zahraničních provozních společnosti.

Od roku 2008 kanalizaci provozovala společnost SmVaK Ostrava a.s. Stav čistírny nebyl dobrý, do její obnovy a modernizace město Bruntál v letech 2016 až 2018 investovalo více než 34 milionů korun.

V roce 2018 zastupitelé města Bruntálu schválili převedení majetku kanalizační infrastruktury do vlastnictví vodárenské společnosti VaK Bruntál a.s.

Vlastníky této společnosti jsou obce a města okresu Bruntál, přičemž největším akcionářem je právě město Bruntál.

Podle ředitele Jaroslava Jouzy společnost do bruntálské čistírny odpadních vod a kanalizační infrastruktury každoročně investuje přibližně 20 milionů korun.

„Je znát, že společnost VaK Bruntál a. s. investuje účelně. Myslím, že je dobře, že jsme do ní majetek vložili,“ komentoval páteční prohlídku čističky starosta města Bruntálu Martin Henč.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Reakce SmVaK Ostrava a.s. ke zprávě MěÚ Bruntál

Daný text v souvislosti s exkurzí, která se konala u příležitosti oslav Světového dne vody v areálu čistírny odpadních vod v Bruntále, zmiňuje také historii provozování kanalizační a čistírenské infrastruktury ve městě. V daném kontextu uvádí: „Od roku 2008 kanalizaci provozovala společnost SmVaK Ostrava a.s. Stav čistírny nebyl dobrý, do její obnovy a modernizace město Bruntál v letech 2016 až 2018 investovalo více než 34 milionů korun.“

Souslednost vět navozuje ve čtenářích pocit, že za nedobrý stav čistírny v daném období měla odpovědnost společnost SmVaK Ostrava. Nicméně fakta jsou jiná. Za stav majetku odpovídá jeho majitel, nikoliv provozovatel. A tento stav v době, kdy naše společnost provoz přebírala, skutečně dobrý nebyl. Což bylo dáno mimo jiné historickými skutečnostmi při výstavbě čistírny, která probíhala na etapy řadu let a nebyla budována komplexně jako celek se všemi technickými a provozními návaznostmi, jak je obvyklé a vhodné.
Naše společnost přesně dle nastavených smluvních vztahů často i nad jejich rámec prováděla řadu oprav tak, aby bylo zajištěno spolehlivé fungování čistírny odpadních vod. Investice byly záležitostí majitele, tedy města Bruntál.

Společnost SmVaK Ostrava navíc městu přes následné ukončení smluvního vztahu poskytla nad jeho rámec odbornou pomoc a konzultace tak, aby mohla být bezvadným způsobem naprojektovány investice do daného provozu.

Díky pomoci a kompetenci zaměstnanců SmVaK Ostrava došlo také během trvání smluvního vztahu k popsání skutečného technického stavu kanalizační infrastruktury (umístění sítí, technické parametry sítě…) ve městě, o čemž do té doby panovaly značné nejasnosti. Ze smluvního vztahu se SmVaK Ostrava tedy město Bruntál jednoznačně profitovalo. Ostatně stejně jako obyvatelé na danou infrastrukturu napojeni, protože výše stočného byla držena po celou dobu na nízké úrovni.

Autor: Marek Síbrt, mluvčí, manažer vnějších vztahů SmVaK Ostrava a.s.