BRUNTÁL | Více otevřených přepážek, kratší průměrná doba čekání a nárůst počtu objednaných klientů. To jsou data z pošty na M. Tyrše v Bruntále, jediné zdejší pobočky, jež zůstala otevřená po letní optimalizaci.

Foto: MěÚ Bruntál

O aktuální situaci informoval manažer severomoravské sítě České pošty Pavel Smyček na nedávné schůzce, kterou inicioval starosta města Bruntálu Martin Henč.

Starosta se před schůzkou vybavil maximem veřejných podnětů a poznatků. Ty získal také prostřednictvím městských zastupitelů, které požádal o spolupráci.

Ze statistik předložených manažerem severomoravské sítě České pošty například vyplynulo, že po uzavření pobočky na Zeyerově ulici, k němuž došlo 1. července, odbaví pošta na M. Tyrše průměrně o tisícovku lidí více. Posílený byl počet přepážek, které mohou klienti využívat. Průměrný čas čekání je 6:31 minut, což je přibližně o minutu méně než v době, kdy v Bruntále fungovaly dvě pobočky. Je ale třeba zdůraznit, že jde o průměrný čas za měsíc. Může se proto stát, že nárazově, například v období výplat, může být doba čekání na odbavení u okénka o něco delší. Klienti si také stále častěji objednávají schůzku předem.

Zdroj: MěÚ Bruntál