BRUNTÁL | Geolog Josef Večeřa divákům přiblížil charakteristiku zdejšího území v souvislosti s těžbou. Historik Dalibor Prix hovořil o středověkém Bruntálsku, zejména o kostele ve Starém Městě a jeho mimořádnostech, jenž vypovídají mnohé o zdejším dávném osídlení.

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Archeologické nálezy, a to i ty nedávné, představil Michal Zezula, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě.
Akci organizoval Klub Za starý Bruntál. Knihu Těžba zlata na Bruntálsku lez zakoupit v Městské informační centrum Bruntál.

Zdroj: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou