BRUNTÁL | Příznivce bruslení čeká v letošním roce velké překvapení. Záměrem města je poprvé umístit zimní ledovou plochu přímo na náměstí Míru.

Foto: Pixabay

Bruslení na vánočně vyzdobeném náměstí umocní sváteční atmosféru a přiláká do centra města v době adventu a po svátcích ještě více lidí. Příprava kluziště bude zahájena neprodleně po slavnostním rozsvícení vánočního stromu a do dvou týdnů poté bude možné bruslení. Na místě potom zůstane zhruba měsíc.

 

Takový je alespoň současný plán, je však třeba „za pochodu“ řešit některé technické výzvy. „Příprava rekreačního kluziště na náměstí vyžaduje za běžných okolností mnohem delší čas. Přesto věříme, že se nám ve spolupráci s TS Bruntál po technické stránce podaří vše zajistit,“ řekl vedoucí odboru správy majetku, investic a dotací Městského úřadu v Bruntále Michal Kafura.

 

Plocha o rozměru 10 krát 20 metrů, ohrazená mantinelem, bude umístěna v části náměstí u městského infocentra. „Musím zdůraznit, že jde o pilotní provoz, chtěl bych proto poprosit veřejnost o shovívavost a poukázat na to, že náš záměr může mít nedostatky a všechno nemusí být dokonalé. Ale jestli se nápad chytne a bude o bruslení na náměstí zájem, určitě v něm budeme chtít pokračovat i v příštích letech,“ uvedl starosta města Martin Henč.

 

Kluziště na náměstí v nadcházející zimní sezoně nahradí technologicky nevyhovující a provozně drahou zimní ledovou plochu na Staroměstské ulici. Přípravu a realizaci záměru řídí místostarosta Radek Zatloukal, který má na starosti mimo jiné oblast kultury a sportu. „Věřím, že lidé tuto snahu ocení. Snažili jsme se myslet na širokou veřejnost, ale samozřejmě také na hokejisty, které jsme finančně podpořili v souladu s jejich požadavky,“ řekl místostarosta. Zastupitelstvo v září schválilo poskytnutí dotace ve výši 417 tisíc korun z rozpočtu města pro hokejový klub na zajištění hokejových tréninků mimo Bruntál.

Zdroj: MěÚ Bruntál

top