BRUNTÁL | Na letošní rok je mezi jinými investicemi naplánována také úprava komunikací v lokalitě náměstí 1. máje a Školní. Rovněž tato stavba bude vyžadovat nemalou trpělivost řidičů, avšak výsledkem bude zcela nová kvalita cest i chodníků, pohodlí při průjezdu tímto úsekem a také desítky nových parkovacích míst.

Foto: MěÚ Bruntál

Městští radní ve středu 17. ledna schválili znění zadávací dokumentace a výzvu k podání nabídek v rámci uvedené veřejné zakázky. Jejím předmětem budou úpravy stávající místní komunikace náměstí 1. máje a Školní od křižovatky s ulicí Pionýrskou po křižovatku s ulicí Jiráskovou. Celková délka opravovaného úseku bude 310 metrů.

Úpravami projdou také přilehlé chodníky, parkovací plochy a zeleň na veřejných prostranstvích. Celkem zde vznikne 73 parkovacích stání, z toho 40 bude podélných a 33 kolmých (z kolmých 4 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu). Dojde tak k dalšímu rozšíření parkovacích možností v této části města poté, co bylo v roce 2018 postaveno nové parkoviště pro 50 vozidel vedle ZŠ Petrin.

Realizace je naplánována na letošní rok ve třech etapách, přičemž provoz bude v průběhu stavby omezen postupně, po jednotlivých úsecích. „Čeká nás další velká a těžká rekonstrukce ulic v hustě obydlené části města. Vzhledem ke stáří vozovek, jejich uspořádání a snaze rozšířit počet parkovacích míst je ale realizace nevyhnutelná. Prosíme řidiče o trpělivost a respektování změn dopravního značení,“ uvedl místostarosta Petr Rys, který má ve své gesci odbor správy majetku, investic a dotací.

Předpokládané náklady před zahájením zadávacího činí více než 15 milionů korun bez DPH, v nadcházející soutěži se však očekává jejich snížení. Akce bude financována z rozpočtu města.

Zdroj: MěÚ Bruntál