BRUNTÁL | Oddělení Ježečků ze školní družiny se tímto svátkem knih řídí. Samozřejmě, že knihy jsou našimi kamarády celý rok, ale v tomto měsíci, i když je stále ještě v první půli, knihy oslavujeme každým dnem.

Foto: Kudličková Dagmar

Seznamujeme se s dětskými autory, ilustrátory, věnujeme se literárním kvízům, dramatizaci pohádek známých českých autorů. Knihy nám pomáhají přenést se z reality do pohádky. Abychom jsme se dověděli ještě víc, navštívili jsme ve čtvrtek 9. března Městskou knihovnu v Bruntále. Dostalo se nám zde příjemného přijetí.

Obsáhlý výklad paní knihovnice nás velmi zaujal. Nepovídali jsme si jen o knihách, ale také o blížícím se jaru. Trefně vybraná kniha ,,Kamil neumí lítat“ od autorky Jennifer Berne, spojila obě alternativy dohromady. Lásku ke knihám a blížící se jaro.
Na úžasném příběhu špačka Kamila postavila paní knihovnice náplň celého odpoledne. Všichni jsme byli moc spokojeni. V závěru besedy si mohly děti knihovnu prohlédnout, seznámit se s její organizací a v neposlední řadě bylo i spoustu zájemců stát se pravidelnými návštěvníky tohoto zařízení, kteří si odnesli přihlášku.

Jako bonus na závěr jsme si měli možnost prohlédnout výstavu fotografií Martina Žatky pod názvem ,, S foťákem za humny “, která právě v tomto období probíhala. Tímto bychom paní knihovnici chtěli poděkovat za příjemně strávené odpoledne.

Autor: Kudličková Dagmar ZŠ Bruntál, Jesenická 10

Foto: Kudličková Dagmar

Foto: Kudličková Dagmar

Foto: Kudličková Dagmar

Foto: Kudličková Dagmar

Foto: Kudličková Dagmar