BRUNTÁL | Jak již vyplývá ze samotného názvu projektu „Asistent prevence kriminality“, jedná se o nerepresivní opatření, která přispívají k posílení pocitu bezpečí obyvatel dané lokality a směřují k předcházení páchání kriminality či negativních jevů.

Foto: MěÚ Bruntál

Asistenti jsou tedy převážně preventisté a již jejich přítomnost v místě působí preventivně. V současné době zaměstnává město Bruntál pět asistentů díky dotačnímu titulu Ministerstva vnitra ČR. Těchto pět asistentů působí na území celého města, a to na ranní a odpolední směně.

Při svých pochůzkových trasách se drží harmonogramu, který se mění v závislosti na ročním období, potřebnosti a podnětech obyvatel města. Jejich denní náplní je monitoring veřejného pořádku, odhalování a hlášení závad na mobiliáři města, dohlížení nad dodržováním návštěvních řádů dětských hřišť a sportovišť (dodržování pořádku, zavírací doby, otevírání a uzamykání), jednání s lidmi bez domova, případně s osobami v tíživých životních situacích. Jsou speciálně školeni na sběr injekčního materiálu a mezi dětmi a mládeží šíří osvětu o dané problematice.

V roce 2022 asistenti řešili celkem 801 případů z oblasti veřejného pořádku a občanského soužití, monitorovali a hlásili závady na majetku města, evidovali a předávali poznatky ohledně užívání návykových látek, nabádali majitele domácích mazlíčků, aby si po nich uklízeli a měli je bezpečně na vodítku, poskytovali informace návštěvníkům a osobám v tíživé životní situaci a usměrňovali dopravu v ranních hodinách před školskými zařízeními.

V rámci dohledu nad dětskými hřišti a sportovišti byl v loňském roce počet řešených situací 355. Tyto podněty, krom obvyklého, zahrnovaly uzavírání hřišť po zavírací době, hlášení závad, dohled nad pořádkem a eliminování hluku ve večerních hodinách.

Asistenti prevence kriminality jsou také těžištěm situační prevence, svým působením minimalizují dopady kriminogenních podmínek ve městě Bruntál.

Zdroj: MěÚ Bruntál