BRUNTÁLSKO, ČR | Zrušení povinnosti 150 přesčasových hodin bez nároku na odměnu, příplatek za práci o víkendu a ve svátek nebo například náborový příspěvek – s tím vším počítá novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kterou dnes, 19. července 2017, schválil Senát Parlamentu ČR. Novela by měla přispět ke stabilizaci a zatraktivnění služby v bezpečnostních sborech a spolu s tím podpořit nárůst počtu uchazečů o přijetí do služby.

Foto: Policie ČR

Návrh novely zákona o služebním poměru bezpečnostních sborů je jen jedním z celé řady opatření, která mají pomoci zlepšit situaci v bezpečnostních sborech. „Kromě novelizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů jsme například prosadili zrušení zdanění výsluh nebo jsme několikrát navýšili platové tarify. Všechny tyto kroky přispějí k personální stabilizaci ve sborech a k zatraktivnění výkonu těchto povolání,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

Předkládaná novela navrhuje odstranit povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či odměnu za službu přesčas s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Dále zavádí náborový příspěvek, který zvýší konkurenceschopnost služebního poměru v bezpečnostních sborech na pracovním trhu. Změna také umožní zrychlený služební postup u osvědčených středoškolsky vzdělaných příslušníků.

Novinkou je i zavedení příplatku za službu ve svátek nebo zvýšení odškodnění pro pozůstalé po příslušnících bezpečnostních sborů. Pokud novelu zákona podepíše prezident, počítá Ministerstvo vnitra s nabytím účinnosti k 1. lednu 2018 s výjimkou bodu navyšujícího zvláštní příplatky. Ten by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2019.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR