OPAVSKO | Stříbrné jezero v Opavě, přírodní koupaliště, které vzniklo zatopením sádrovcového lomu. Právě zde vyjížděli Moravskoslezští hasiči v létě loňského roku, během jednoho týdne, ke třem událostem spojeným se záchranou tonoucí osoby.

Foto: HZS MSK

Na základě výše uvedeného pořádal Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v rámci preventivně výchovné činnosti akci s názvem „Bezpečně u vody“. Akce byla zaměřena na bezpečné chování při koupání na přírodních vodních plochách a u řek.

Tento preventivní den u vody byl v dopolední části vyhrazen pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a pro studenty střeních škol a odborných učilišť, odpolední blok byl pak určen pro širokou veřejnost. Celkem se akce, jejímž cílem bylo především informovat o rizicích hrozících při koupání ve volné přírodě a také to, jak se těmto rizikům vyhnout, zúčastnilo 550 osob. Nechyběla ani teoretická a praktická ukázka složek IZS při záchraně tonoucího, včetně používané techniky, a to jak HZS MSK, tak Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje a Policií ČR.

V rámci praktické ukázky si mohli všichni návštěvníci vyzkoušet záchranu tonoucího za pomoci házecího pytlíku, používaného hasiči, ale také předlékařskou první pomoc včetně resuscitace tonoucího a ošetření zranění, zde za odborného dohledu zdravotníků.

Zdroj: HZS MSK

Foto: HZS MSK

Foto: HZS MSK