RÝMAŘOV | Diakonie ČCE zve občany na besedu o využití příspěvku na péči a jiných výhodách pro osoby se zdravotním handicapem, která se bude konat v pondělí 19. března 2018 od 15,30 v Kavárně – občerstvení Buřinka. Přednášet budou zaměstnanci odboru sociálních věcí Městského úřadu Rýmařov Pavel Jadrný a Pavlína Chlupová.

Foto: Plakát akce

Takzvaný příspěvek na bezmocnost poskytuje stát všem osobám, které jsou závislé na cizí pomoci, ať už o ně pečují jejich blízcí nebo pobývají v nějakém zařízení.

KDO SI MŮŽE O PŘÍSPĚVEK NA PÉČI ZAŽÁDAT?

Nárok na příspěvek máte vy nebo vaši blízcí v případě, kdy kvůli dlouhodobému nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje daná osoba pomoc, pokud jí tuto pomoc poskytuje

osoba blízká

asistent sociální péče

poskytovatel sociálních služeb

dětský domov

hospic

zdravotní péče v průběhu hospitalizace podle speciální úpravy (v zařízeních poskytujících preventivní péči u vleklých chorob, lázně, léčebny, ozdravovny a další).

Nárok na příspěvek takové péče se rozděluje do 4 stupňů a to na základě žádosti, zdravotní dokumentace, šetření posuzujícího lékaře a výsledků sociálního šetření. To provádí sociální pracovník z příslušného úřadu práce, který posuzuje schopnost samostatného života žádajícího v jeho přirozeném sociálním prostředí.

Kdykoli během pobírání příspěvku na péči může pobírajícího pracovník úřadu zkontrolovat, a to hlavně, jestli je pomoc poskytována tím, kdo byl uvedený v žádosti, zda pomoc odpovídá stanovenému stupni závislosti, jestli je pečující osoba zdravotně způsobilá a zda byla s poskytovatelem sociálních služeb uzavřená smlouva. Úředníci mají při kontrole právo vstoupit k vám domů.