KRNOV | Také v Krnově mohou občané využívat celorepublikovou sociální službu tísňové péče Anděl na drátě, která pomáhá zprostředkovat pomoc v tíživé situaci. 

Foto: ilustrační

Služba je určena převážně seniorům, ale také osobám starších 18 let, se zdravotním postižením, u kterých se zvyšuje riziko pádu, náhlé nevolnosti, slabosti či kolapsu a u nichž zdraví i život závisí na rychlém zajištění pomoci. Princip spočívá v tom, že klient má u sebe neustále malé elektronické zařízení v podobě hodinek či přívěsku. Po stisknutí SOS tlačítka, které je jediným tlačítkem na zařízení, se ozve hlas asistenta a ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu pomoci. Asistent je pak s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení situace,“ popisuje službu Eva Tesárková, sociální pracovnice Anděla na drátě.

Zařízení dokáže samo rozpoznat a upozornit na nestandardní situace, jako je náhlý pád či déletrvající nehybnost, i když klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň lokalizuje místo, kde se osoba nachází. Asistent i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav klienta.

 Monitorovaný člověk tak má jistotu, že se mu vždy dostane rychlé a optimální pomoci v domácím i venkovním prostředí. Získá tím větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých aktivitách a oblíbených činnostech kvůli obavám z nečekaných problémů,“ dodává.

Zařízení má řadu dalších funkcí. Může například připomínat užívání léků, nabízí non-stop linku pomoci při úzkostných, tísnivých a depresivních pocitech, nebo audioknihovnu. Jeho prostřednictvím lze i telefonovat rodině a přátelům, takže není nutné vlastnit mobilní telefon.

Služba je zpoplatněná paušální částkou 380 korun za měsíc a volání je neomezené. Zařízení obdrží uživatelé z Krnova zdarma. Klient ale musí podat žádost a absolvovat sociální šetření. Pokud se ukáže, že služba je pro něj vhodná, ihned zařízení obdrží. V místě, kde ho bude používat, ale musí fungovat datový přenos 4G, na kterém zařízení funguje, uzavírá Eva Tesárková. Více informací o služně najdete na webu andelnadrate.cz(dc)

Zdroj: MěÚ Krnov