ČR | Díky novele zákona o nemocenském pojištění mohou od 1. února 2018 novopečení tatínkové zůstávat doma s novorozeným dítětem a čerpat z tohoto důvodu zavedenou dávku. Během tří let od zavedení otcovské Česká správa sociálního zabezpečení provedla celkem 138 707 výplat ve výši téměř 764 milionu Kč.

Foto: ilustrační – Pixabay

Smyslem dávky otcovské poporodní péče, tzv. otcovské, je pomoci novopečeným tatínkům v prvních dnech od narození dítěte. Už tři roky tak mohou na otcovské strávit celkem 7 kalendářních dnů s novorozencem a pomoci tak mamince s péčí o dítě.

Tatínkům v tomto případě náleží 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Kdo má nárok na otcovskou? Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění. U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče přitom nemusí být sezdaní. Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.).

Kdy a jak dlouho lze čerpat otcovskou?
Délka otcovské je 7 kalendářních dní. Není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit a čerpat po částech (např. si několik týdnů vybírat volný pátek). Otcovská se musí vyčerpat v jednom kuse, nastoupit na otcovskou lze v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče. (den nástupu si určí každý sám podle potřeby). Poté nárok na otcovskou zaniká. Dávku může otec čerpat už v době, kdy je žena eště s dítětem v porodnici.

Jak se počítá výše otcovské?
Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Stejně jako pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tzv. mateřské je rozhodující denní vyměřovací základ. Ten se vypočítá, jako součet hrubého příjmu, vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, zohledňují se vyloučené dny, jako doba na neschopence apod.). Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci.

V roce 2021 platí tyto redukční hranice:
• První redukční hranice je 1 182 Kč (v roce 2020 to bylo 1162 Kč)
• Druhá redukční hranice je 1 773 Kč (v roce 2020 to bylo 1742 Kč)
• Třetí redukční hranice je 3 545 Kč (v roce 2020 to bylo 3484 Kč).

Jak požádat o otcovskou?
O otcovskou si zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele předem (před nástupem) a ten předá žádost o dávku po skončení podpůrčí doby příslušné OSSZ. Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou. OSVČ si žádost o otcovskou vyřizuje až následně, po vyčerpání 7 dní, na příslušné OSSZ.

Zdroj: MPSV

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.