ČR | Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra provedla analýzu zapojení ukrajinské komunity do projektu Asistent prevence kriminality (APK). Na základě zjištěných potřeb, nedostatků i příkladů dobré praxe připravila IOM doporučení ke stávající metodice APK. Výsledky analýzy a doporučení jsou nyní k dispozici pro obce, města a obecní/městské policie, aby mohly lépe vyhodnotit možnosti zaměstnání osob ukrajinské národnosti jako asistentů prevence kriminality. Materiál také poslouží jako inspirace pro další země.

Foto: bezpecnykolin.cz

Analýza se zaměřuje na zjištění současného stavu zapojení ukrajinské komunity do projektu APK. Kvalitativním šetření mezi relevantními aktéry z řad obecních/městských policií byly identifikovány specifické potřeby, kulturní aspekty a oblasti, které jsou klíčové pro úspěšné zavedení projektu APK do praxe. Mezi tyto klíčové oblasti patří například výběr asistentů prevence kriminality, jejich vzdělávání, spolupráce se státními a samosprávnými subjekty a identifikace oblastí, které vyžadují zlepšení.

 

Jako součást této analýzy připravila IOM na základě zjištěných dat také konkrétní doporučení k oblastem, se kterými se obce setkávají při zapojování zástupců ukrajinské komunity do uvedeného projektu APKBěhem našich rozhovorů s obecními a městskými policiemi jsme zaznamenali opakující se situace, jako například dotazy ohledně zaměstnávání cizinců, požadavky na české občanství či řešení administrativních a legislativních výzev. Tyto otázky jsme zapracovali do výsledné analýzy a doporučení, které tak obcím můžou značně usnadnit zaměstnávání zástupců ukrajinské komunity jako asistentů prevence kriminality,“ říká Timar Issaová z IOM.

V dokumentu jsou uvedeny i příklady dobré praxe při práci se členy různých národnostních či etnických menšin. Příkladem může být projekt APK v Plzni a Liberci, kde společně působí jako asistenti zástupci ukrajinské i romské menšiny. Projekt Asistent prevence kriminality využívají města po celé České republice k úspěšnému snižování problémů s kriminalitou a zvyšování pocitu bezpečí občanů již řadu let. Asistenti významně přispívají ke snižování napětí mezi menšinami a majoritním obyvatelstvem v souvislosti se sociálním vyloučením. Proto se rozšíření naší podpory obcím i směrem k řešení bezpečnostních aspektů uprchlické vlny nabízelo a já jsem velmi rád, že se projekt městům osvědčil. A ještě více mne těší, že se do zvyšování bezpečnosti zapojují i členové ukrajinské komunity. Proto hodláme s touto podporou pokračovat i v příštím roce,“ říká ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra Michal Barbořík.

Doplnil, že projekt APK i doporučení k zapojení ukrajinské komunity bude ministerstvo a IOM společně prezentovat na mezinárodní konferenci Community Policing in Europe: Breaking barriers, building trust v Dublinu 21. 11. 2023. Analýza tak bude kromě České republiky sloužit i dalším zemím, zejména v evropském kontextu, k vytvoření obdobného osvědčeného projektu. V této podobě je totiž projekt APK českým unikátem.

Asistent prevence kriminality

Projekt APK realizuje Ministerstvo vnitra od roku 2009. Asistenti jsou zaměstnanci obce či města a hrají klíčovou roli v zajištění bezpečnosti, prevenci kriminality, ochraně osob a majetku a prosazování základních bezpečnostních standardů. To zahrnuje prevenci sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti a podporu sociálně vyloučených lokalit. Ve stovce obcí jako APK aktuálně působí 514 lidí. Placeni jsou z dotací Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcích (fondy EU) a úřadů práce. Další asistenty si pak najímají samy obce ze svých rozpočtů bez podpory státu. Přibližně 14 osob v 6 obcích působících na pozici APK je ukrajinské národnosti. Analýza IOM tak může ještě více podpořit zapojení ukrajinské komunity do programu APK a obcím zjednodušit jeho implementaci.