ČR | Zemřelí s potvrzeným nebo předpokládaným onemocněním covid-19 mohou být pohřbeni do hrobu nebo hrobky s jistými omezeními, zvláště pokud jsou uloženi do konečné rakve v transportním vaku.

Foto: ilustrační – Pixabay

Dle názoru MMR lze na veřejném pohřebišti pohřbít tělo zemřelého s onemocněním covid-19 v běžném transportním vaku za podmínky, že je zde pohřbívání v tomto druhu vaku povoleno řádem pohřebiště. V opačném případě je třeba zajistit souhlas provozovatele hřbitova, tj. statutárního orgánu obce/města.

Jako podklad pro udělení výjimky z řádu pohřebiště MMR doporučuje předložit radě či zastupitelstvu města/obce nejen informace od výrobce, distributora či prodejce vaku (materiál, doba rozložení), ale i stanovisko krajské hygienické stanice. Nezbytné zároveň je prodloužit dobu tlecí konkrétního hrobu zápisem do hřbitovní knihy. Ze zápisu má být rovněž zřejmé, že jde o covid-19 pozitivní tělo, dále pak je třeba uvést i údaj o použití vaku. Rakev s tělem zemřelého ve vaku je vhodné uložit hlouběji, než je obvyklé (max. 2,5 metru – se zřetelem na kolísání hladiny spodní vody – zde opět doporučujeme konzultaci s krajskou hygienickou stanicí), aby nájemce hrobového místa mohl v budoucnu pohřbít nad tuto rakev dalšího zemřelého.

MMR považuje za nejvhodnější použít snadno rozložitelné vaky. Již v březnu jednalo o jejich objednání přes Správu státních hmotných rezerv. Bohužel žádný výrobce ani distributor nezaručil trvanlivost těchto vaků během skladování, jejich expirace je také silně závislá na kvalitě skladovacích prostor; absentuje nezávislá objektivní certifikace patologických ekovaků.

O způsobu nakládání s lidskými pozůstatky rozhoduje dle platné legislativy lékař provádějící prohlídku těla zemřelého, který zároveň označí tělo zemřelého, transportní vak, popř. transportní rakev. Informaci o tom, že osoba zemřela v souvislosti s onemocněním covid-19 je povinen dále zaznamenat do listu o prohlídce těla zemřelého, který předává spolu s pozůstatky pohřební službě. Všechny případy potvrzeného onemocnění covid-19 je rovněž povinen nahlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Pohřební služba je poté povinna se řídit pokyny lékaře, případně orgánu ochrany veřejného zdraví.

Personál zodpovědný za zabezpečení těla před transportem by měl používat vhodné osobní ochranné prostředky, aby bylo minimalizováno riziko expozice infekčním tělesným tekutinám, kontaminování předmětů a jiných povrchů v prostředí. Personálu, který připravuje tělo k převozu, je doporučeno používat rukavice a voděodolný oděv s dlouhými rukávy.

Pohřeb by měl být dle pokynů MZ ze dne 30. března 2020 proveden vhodným způsobem s opatrností a použitím osobních ochranných prostředků, aby se předešlo přenosu přímým kontaktem. Obřady nad uzavřenou rakví jsou dovoleny. Minimální požadavek na osobní ochranné pracovní předměty zahrnuje rukavice a voděodolný oděv s dlouhým rukávem. Případné otevření rakve a obřadní vystavování těla zemřelého v otevřené rakvi se provádí výhradně za podmínek stanovených lékařem nebo krajskou hygienickou stanicí (zpravidla přes sklo v oddělené místnosti, kam pozůstalí nemají přístup).

Zdroj: MMR

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.