BRUNTÁLSKO | Předvánoční období je časem, kdy je nutné navýšit zásoby transfúzních přípravků. Výpadek v dodávkách do nemocnic a krevních bank by neměl nastat, a to díky navýšení počtu odběrových dnů plné krve a motivaci dárců, kteří pro své dárcovství velmi rádi volí předvánoční období. Například i kvůli tematickým odběrovým dnům, jako je „Čertovský odběr“ nebo „Vánoční nadílka“.

Foto: AGEL Transfúzní služba

„Od listopadu jsme posílili odběry plné krve o pět mimořádných odběrů. Nejdůležitější je pro nás poslední předvánoční týden, kdy je poslední příležitost v tomto roce doplnit zásoby. Objem zásob a na to navázaný počet odběrů plánujeme tak, abychom neměli např. přebytek krve jedné krevní skupiny. Pro zajímavost, erytrocytární transfúzní přípravky mají trvanlivost pouhých 42 dnů,“ sdělil MUDr. Radan Volnohradský,

„Naši dárci skvěle reagují také na naše výzvy při nedostatku krve. Nyní máme velké zásoby transfúzních přípravků krevních skupin A+, AB+ a AB-. Prosíme proto dárce, kteří mají tuto krevní skupinu, aby svůj odběr odložili až na leden, kdy se nejspíše situace změní,“ dodal MUDr. Radan Volnohradský, vedoucí lékař pracoviště v Šumperku.

„V případě, že by došlo k nečekané situaci a nemocnice by potřebovaly mnohem více transfúzních přípravků, jsme schopni „aktivovat“ naše dárce i mezi svátky a doplnit tak případný propad v zásobě,“ uvedla MUDr. Naděžda Petřičová, vedoucí lékařka pracoviště v Bruntále.

„Náš výdej transfúzních přípravků je pro potřeby nemocnic a krevních bank v pohotovosti 24 hodin, 7 dní v týdnu, po celý rok,“ uzavřel MUDr. Radan Volnohradský.

„Děkujeme všem dárcům, zájemcům o dárcovství, partnerům čestného dárcovství a prostě všem, kteří pomáhají v boji za zdraví a lidské životy. Náš díky patří i všem zaměstnancům našich Transfúzních služeb, protože bez nich by tato pomoc nedoputovala do nemocnic a krevních bank. Za AGEL Transfúzní službu vám všem přeji veselé a krásné vánoční svátky, plné pohody, “ popřál Václav Kokeš, předseda představenstva AGEL Transfúzní služby a.s.

Nejkrásnějším předsevzetím do nového roku je dárcovství krve. Dárcem krve a krevních složek se může stát každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 60 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Legislativa nabízí čestným dárcům krve a plazmy bonusy jako možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy či uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3 000 korun za každý absolvovaný odběr. Zájemci o dárcovství se mohou objednat pomocí objednávkového systému nebo na bezplatné lince. AGEL Transfúzní služba v Šumperku: sumperk.odbery.agel.cz nebo na tel.: 800 300 600. AGEL Transfúzní služba v Bruntále: bruntal.odbery.agel.cz nebo na tel.: 800 300 900.

Zdroj: AGEL Transfúzní služba