VRBNO POD PRADĚDEM | Přinášíme doplňující informace k možnostem obnovy dodávky vody pro zasněžování sjezdovky SKI Arény Vrbno. V situaci, kdy by mohla být ohrožena dodávka pitné vody pro město, musí provozovatel skiareálu dostát podmínkám nastaveným v nové smlouvě a striktně je dodržovat. Provozovatel městské vodovodní sítě je otevřen jednání a čeká na reakci společnosti KARETA.

Foto: Vrbno pod Pradědem

Doplňující informace k odstávce vody pro SKI Arénu Vrbno
Již několik let zaznamenáváme dlouhodobý pokles vydatnosti zdrojů pitné vody pro zásobování Vrbna pod Pradědem. Z tohoto důvodu byla k 31. březnu 2019 ukončena smlouva o dodávce vody pro zasněžování s provozovatelem lyžařského vleku. Uzavření nové smlouvy přesto možné je, ale za jiných podmínek. Nelze totiž zajistit dostatek vody pro zásobování města a zároveň vyhovět požadavkům provozovatele lyžařského vleku, tedy odebírat většinu neupravené vody z našeho hlavního zdroje po několik týdnů. Tím totiž dochází k provozním problémům ve vodovodní síti a obzvláště k ohrožení dodávky pitné vody pro město.

Už v této době za běžného provozu vodovodu, tedy bez poruch na síti, bez dlouhodobých silných mrazů a bez odběru pro zasněžování, musíme dočerpávat ze záložního zdroje přibližně 25 % spotřeby vody města. Při odběru vody pro zasněžování se tento podíl zvýší na přibližně 51 % (údaje z prosince 2019). Takovýmto odběrem ze záložního zdroje se již dostáváme na samou hranici jeho vydatnosti. A z tohoto důvodu pracovníci TS Vrbno provádějí pravidelné kontroly, aby dodávka pitné vody pro město nebyla ohrožena.

V měsíci prosinci jsme zjistili snížený přítok z gravitace. Následně jsme provedli kontrolu horního tlakového pásma, přitom kontrolou vodoměru jsme zjistili čerpání neupravené vody SKI Arénou Vrbno. Na tuto skutečnost byl provozovatel SKI Arény Vrbno upozorněn a bylo mu zakázáno čerpat vodu bez podepsané smlouvy a dodržování pravidel pro odběr neupravené vody.

Z důvodu nedostatečného přítoku vody z gravitace jsme přijali opatření na vodovodní síti. Je nutno dočerpávat chybějící množství vody ze záložního zdroje, čímž se značně zvyšují náklady. To se promítá v konečné ceně tzv. neupravené vody. Na schůzce s jednatelem společnosti KARETA s.r.o. jsme se dohodli na podmínkách čerpání vody pro zasněžování a následně jsme mu odeslali smlouvu k podpisu. Před podpisem smlouvy ale došlo k několika porušením, a to v délce čerpání vody. Takové jednání by mohlo ohrozit dodávku pitné vody pro občany. Na tuto skutečnost jsme provozovatele lyžařského areálu upozornili telefonicky a e-mailem. Jelikož k dodržování podmínek a podpisu smlouvy nedošlo, byli jsme nuceni přerušit dodávku neupravené vody. Musím dát městu garanci, že dodávka pitné vody pro občany nebude ohrožena.

Miroslav Pella, jednatel TS VRBNO s.r.o.

Stanovisko vedení města
Je nutné si uvědomit, že prvotním zájmem města i technických služeb je neohrozit dodávku pitné vody pro občany. To je naprostá priorita. Současně samozřejmě máme opravdový zájem na tom, aby naši občané i návštěvníci města, příznivci lyžování a snowboardingu, měli možnost sportovat na tak kvalitní sjezdovce. Zimní počasí nepřeje ani horám, proto možností vylepšit podmínky na svazích je zasněžování. I to ale všude, ve všech centrech zimních sportů, vychází z podmínek v místě a často také pravidel, které nastavují správci toků a státní ochrana přírody,” informoval Petr Kopínec, starosta města.

Návrh smlouvy s provozovatelem lyžařského areálu je věcí TECHNICKÝCH SLUŽEB VRBNO s.r.o. a město do ní zasahovat nemůže, ať už se to týká odebraného množství neupravené vody, času čerpání a též ceny. Radnice ale má zájem, aby k uzavření dohody došlo v co nejkratším možném termínu a též, aby provozovatel SKI Arény Vrbno měl zájem na vybudování vlastního zdroje pro zasněžování,” sdělil dále Kopínec.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem