TŘEMEŠNÁ | Zápis do mateřské školy Třemešná se uskuteční ve středu 11. května 2022 v době od 9-17 hodin. Nezapomeňte si sebou vzít nezbytné doklady k prokázání vaší totožnosti a očkovací průkaz dítěte.

Foto: Plakát