ČR | Ministerstvo práce a sociálních věcí urychlí scénář rozvolňování sociálních služeb. S dřívějším spuštěním vybraných činností dala ve čtvrtek 7. května 2020 souhlas vláda Andreje Babiše.

Foto: ilustrační – Pixabaysenior

Schválila také vyplacení mimořádných odměn pro zaměstnance v sociálních službách a ve zdravotnických záchranných službách. Do Parlamentu také zamíří speciální dočasný zákon pro dobu pandemie a návrh na odložení plateb za sociální pojištění.

Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020, který schválila vláda a předloží jej zákonodárcům, má za cíl upřesnit pravomoci Ministerstva zdravotnictví operativně přijímat a vyhlašovat mimořádná opatření směřující k zamezení dalšího šíření nemoci covid-19.

Zákon má platit jen do konce roku 2020 a dává ministerstvu možnost omezovat některé, z epidemiologického hlediska rizikové činnosti či poskytované služby, které nejsou řešeny zákonem o ochraně veřejného zdraví, pokud by hrozilo nekontrolované šíření epidemie. Případně bude možné naopak nařídit nějakou činnost, která bude šíření nemoci bránit. Nařízení ministra bude muset schválit i vláda. Vláda zároveň začne pracovat na novelizaci krizového zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví.

S ohledem na velmi příznivou epidemiologickou situaci vláda vyslovila souhlas s rychlejším scénářem rozvolňování sociálních služeb, který navrhlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Od pondělí 11. května tak budou moci začít poskytovat služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Klientům pobytových sociálních služeb s výjimkou seniorů bude opět povoleno opouštět ubytovací areály. O čtrnáct dní později, 25. května, by měly být otevřeny stacionáře, sociálně terapeutické dílny a další sociální služby pro všechny cílové skupiny s výjimkou osob starších 50 let a budou opět povoleny návštěvy v zařízeních sociální péče.

Vláda schválila také mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních službách a pracovníky zdravotnické záchranné služby, kteří často s nasazením vlastního zdraví a s mimořádným nasazením čelili důsledkům epidemie koronaviru SARS-CoV-2. Na odměny pro zaměstnance v sociálních službách (s výjimkou zdravotnických, kterým nelze formou dotace MPSV odměny vyplatit) bude vyčleněno 5,2 miliardy korun.

Odměny se budou týkat jak zaměstnanců, kteří přímo pracují s klienty, tak i těch, kteří vytvářejí potřebné zázemí. Pečovatelé v zařízeních, v nichž se prokázala nemoc covid-19, budou moci dostat mimořádnou odměnu ve výši až 40 000 korun, ostatní zaměstnanci polovinu. V zařízeních, která nebyla epidemií přímo zasažena, dostanou všichni zaměstnanci bez rozdílu až 10 000 korun.

Pro zdravotnické záchranáře vláda na odměny vyčlenila 1,124 miliardy korun, dalších 28 milionů půjde na krytí nezbytných výdajů spojených s vytvořením a provozem mobilních odběrových týmů. Každý ze zhruba 7 000 lékařů a nelékařských pracovníků čtrnácti zdravotnických záchranných služeb dostane za jeden pracovní úvazek za březen, duben a květen jednorázovou odměnu ve výši 40 000 korun za každý odpracovaný měsíc.

Ministři schválili také návrh zákona, kterým bude možné odložit splatnost pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky. Jedná se o další způsob, jakým chce vláda pomoci firmám překlenout období krize způsobené epidemií koronaviru. Pokud návrh odsouhlasí Parlament, měli by mít zaměstnavatelé možnost uhradit pojistné za květen, červen a červenec až do 20. října 2020. Namísto obvyklého penále by za toto zpoždění zaplatili úrok ve výši 4 procenta p. a.

Vláda projednala a odsouhlasila také Národní program reforem. Dokument popisuje například plánované investice do infrastruktury či kroky k naplňování Inovační strategie ČR 2019 až 2030 a shrnuje i hospodářská opatření vlády přijatá v souvislosti s pandemií koronaviru. Je připravován každoročně v rámci koordinace hospodářské politiky v EU a zasílán Evropské komisi. .

Ministři se zabývali také finančním darem ve výši 10 milionů korun, který českému státu věnovala společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech na podporu v boji proti koronavirové pandemii. Vláda rozhodla, že částku využije na ocenění a podporu nejlepších projektů v rámci hackathonu Hack the Crisis Czech Republic. Udělení speciální ceny pro nejlépe hodnocené účastníky hackathonu bude mít na starost agentura CzechInvest.

Zdroj: MPSV

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.