VRBNO POD PRADĚDEM | 14. června převzala společnost STRABAG, a. s. staveniště v podobě místní komunikace Stavař. Po dohodě se zhotovitelem budou samotné práce zahájeny 24. června.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

 

Chceme tímto informovat zejména majitele přilehlých objektů, aby během stavebních prací nevyužívali příjezdovou komunikaci pro svá motorová vozidla. Toto opatření umožní zhotoviteli provádět práce bez omezení. Přístup od rybářské chaty zůstane plně zachován. Prosíme návštěvníky, aby při pohybu v blízkosti stavby dbali zvýšené opatrnosti.

Termín dokončení prací je stanoven na 14. listopadu 2024, tedy maximálně 5 měsíců po předání staveniště. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem