VRBENSKO | Koncem září bylo dílo, suchá retenční nádrž, zhotovitelem předáno. V rámci vydání kolaudačního souhlasu proběhla rovněž závěrečná kontrolní prohlídka stavby. Po vydání kolaudace může město požádat o proplacení dotace ve výši 4,1 milionu korun. Při celkové ceně díla 5,2 milionu korun město ze svého rozpočtu uhradilo 1,1 milionu korun.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem