VRBENSKO | Správa silnic Moravskoslezského kraje má v plánu opravit místní komunikaci v zadní části Mnichova, úsek Mnichov – Drakov. Majiteli této komunikace byla vystavena pomyslná “zelená” v podobě vydání stavebního povolení na rekonstrukci této komunikace, a tak věřme, že dle plánu, nejpozději v roce 2025, tuto část silnice opraví.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Rekonstruovat se bude celý úsek této silnice v délce 2090 m. Místa současných dvou autobusových zastávek budou upravena do vyhovujícího stavu, to znamená, že zde budou vybudována odpovídající bezbariérová nástupiště. “Úpravu autobusových zastávek bude ze svého rozpočtu financovat město Vrbno,” prozradil starosta Petr Kopínec. Plány zahrnují i opravu nefunkčního odvodnění, úpravu nezpevněných krajnic, pročištění stávajících propustků na sjezdech a vyčištění příkopů podél celé trasy.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem