ČR | Dárky patří bezesporu k příjemnější stránce vánočních svátků, ale vděčný úsměv na tváři vám může rychle zvadnout. Dostali jste stejný dárek několikrát? Nesedí vám velikost, nehodí se odstín, nebo jste po zapojení zjistili, že je výrobek nefunkční? Pomohou vám ty nejznámější právní instituty odstoupení od smlouvy nebo reklamace. V období kolem Vánoc navíc bývají prodejci často štědřejší a rozšiřují spotřebitelská práva nad povinný zákonný rámec.

Foto: ilustrační – Pixabay

K nespokojenosti s dárkem může vést řada důvodů. Pokud chcete být dobrým dárcem, určitě obdarovaného v případě problému povzbudíte tím, že mu o možnosti vrácení či výměny zboží už při předání řeknete a ideálně nabídnete, že převezmete iniciativu. Koneckonců jste kupní smlouvu uzavírali vy, takže právo od ní odstoupit či nároky z vadného plnění připadají také vám. Pokud jde o výrobek specifický pro konkrétního prodejce, může v prodejně uspět i obdarovaný bez účtenky, jistotu však nemá.

Odstoupení od smlouvy

V případě, že se dárek ukáže být nevhodným, bude pro vás ideální jeho vrácení proti zaplacené částce – tedy odstoupení od smlouvy. Takové právo plyne buď přímo ze zákona, nebo z podmínek konkrétního prodejce. Zákon spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu garantuje ve dvou případech – při uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání (třeba na ulici) a při uzavírání takzvaných distančních smluv (především po internetu).

Dárky od podomních obchodníků

Prostory obvyklými k podnikání rozumíme takové, kde lze prodej rozumně očekávat a nejčastěji jste tam právě za takovým cílem přišli – zpravidla tedy standardní kamenné prodejny, trhy a obchodní centra. Pokud nakupujete mimo ně, požíváte zvláštní zákonnou ochranu. Smyslem vydělení této zvláštní kategorie je ochrana spotřebitelů před nepoctivými pouličními a podomními prodejci, kteří se snaží využít momentu překvapení a vyvíjet na potenciální zákazníky tlak. Mají vůči vám mnohem více takzvaných informačních povinností. Stěžejní je pro vás hlavně poučení o právu odstoupit od smlouvy.

Odstoupit bez udání důvodu a bez jakéhokoliv postihu můžete do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud vás prodejce o tomto právu nepoučil, prodlužuje se lhůta o jeden rok. Dejte však pozor už při nákupu a vždy trvejte na vystavení dokladu, který bude obsahovat kontaktní informace prodejce. Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, zašlete na uvedenou adresu projev své vůle, vracené zboží můžete přiložit rovnou, nebo ho odeslat zvlášť do dalších 14 dnů.

Nadílka od eJežíška

Stejnou dvoutýdenní lhůtu pro odstoupení máte ještě v případě, kdy uzavíráte takzvanou distanční smlouvu – to je vždy, kdy nejste s prodejcem současně fyzicky přítomni na stejném místě a využíváte prostředků komunikace na dálku. Nejčastěji půjde o nákupy v e-shopech. I zde byste měli být o tomto právu poučeni už při nákupu a měl by vám být přístupný formulář či vzor pro zaslání odstoupení. Podmínky jsou stejné jako u smluv uzavíraných mimo prostory obvyklé k podnikání.

Zboží musíte vrátit nejpozději do dalších 14 dnů od odstoupení a náklady s tím spojené hradíte zpravidla vy. Prodejce má stejnou lhůtu na to, aby vám vrátil peníze. Zpátky byste měli dostat vše, co jste při nákupu zaplatili, i zde však existuje pár výjimek.

Vracená cena bude pokrácena v případě, že jste při nákupu zvolili nadstandardní způsob dodání – prodejce má povinnost vracet jen částku odpovídající nejlevnější nabízené variantě. Strhnout vám může i část ceny zboží za snížení jeho hodnoty – pravidlem je, že do odstoupení od smlouvy byste se měli se zbožím pouze seznámit podobným způsobem, jako byste to udělali před nákupem v kamenné prodejně. Postih určitě není na místě jen kvůli odtržení visaček, připojení zařízení k počítači či televizi nebo vyjmutí z obalu, pokud nebyl vyloženě speciální a nenahraditelný. Pokud jste však v termoprádle od Ježíška týden lyžovali a dvakrát ho vyprali, sáhněte si sami do svědomí, zda je poctivé usilovat o vrácení takového zboží. E-shop není půjčovna.

Kdy zboží nevrátíte

Každé pravidlo má své výjimky a s odstupováním od smlouvy to není jinak. Smůlu máte například se zbožím, které bylo upraveno podle vašeho přání speciálně pro vás, dále se zbožím podléhajícím rychlé zkáze a výrobky, které jsou ze své povahy po vynětí z uzavřeného obalu z hygienických důvodů dále neprodejné. Nelze vrátit ani digitální obsah po porušení originálního obalu jeho fyzického nosiče; pokud vám byl doručen virtuální cestou, není odstoupení možné vůbec, pokud vás na to prodejce předem upozornil.

Neúspěch může nastat i v případě, kdy už uplynula dvoutýdenní lhůta pro odstoupení. Pokud patříte mezi pečlivce, kteří nenechávají nákup vánočních dárků na poslední chvíli, dost možná vás dosavadní informace zklamaly. Nevěšte hlavu, o Vánocích spousta prodejců dobrovolně prodlužuje lhůtu pro odstoupení od smlouvy tak, aby bez ohledu na termín nákupu měli všichni spotřebitelé možnost nevhodné dárky po Štědrém dnu vrátit. Pokud to váš prodejce nenabízí, pro příště pamatujte, že je vhodné se na takovou eventualitu doptat a případně se na ní domluvit.

Dárky z kamenných obchodů

U nákupu v klasických prodejnách je všechno jinak. Zákon právo na odstoupení od smlouvy nepřiznává a je tedy na konkrétních prodejcích, jaké podmínky se rozhodnou zákazníkům nabídnout. I když to není jejich povinností, kvůli zvýšení své konkurenceschopnosti často nabízejí zákazníkům zajímavé možnosti.

Mohou však nastavovat pro vrácení či výměnu zboží různá omezení, například povinnost dodat i visačky či nepoškozený obal. Někteří vám nevrátí zaplacenou cenu v penězích, ale pouze formou poukazu na jiné zboží z jejich nabídky. Možností mají opravdu nespočet a jako vždy je nejlepší se na vše zeptat předem.

Jak je to s rozbitými dárky

Co se týče reklamací, nedělá zákon mezi e-shopy a kamennými prodejnami rozdíly. U nového spotřebního zboží má spotřebitel vždy možnost uplatnit práva z vadného plnění na vadu, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. V prvních šesti měsících od nákupu je navíc ve výrazně silnější pozici – má se za to, že vady, které se vyskytnou v půlroční lhůtě, lpěly na zboží už v době prodeje a ručí za ně tedy prodejce. V případě soudního sporu by musel prodejce prokázat, že za vadu neodpovídá. Reklamovat můžete i po půl roce, nicméně bude na vás, abyste prokázali, že jste vadu nezpůsobili sami.

Vadou nemusí být jen nefunkčnost či kaz – zboží musí mít vlastnosti odpovídající těm, které prodejce deklaroval, popřípadě s vámi konkrétně ujednal, a které můžete rozumně očekávat. Takže pokud vám přistál pod stromečkem místo zeleného svetru oranžový, či snad o dvě čísla menší, máte právo takové vady reklamovat.

Reklamační formulář a protokol

O možnosti reklamace a jejím postupu byste měli být informováni již při nákupu – ať zmínkou v obchodních podmínkách, cedulí u pokladny nebo ústně. Kdo se hodně ptá, hodně se dozví. Seriózní prodejci zpravidla nabízejí k reklamaci formulář. Pokud není k dispozici, stačí jakoukoliv formou prodejci bez odkladu oznámit, že uplatňujete svá práva z vadného plnění a popsat vadu věci. Zboží můžete předat současně s projevem této vůle, nebo až následně. Prodejce má povinnost zboží přijmout a písemně to potvrdit – tedy vystavit reklamační protokol. Na vyřízení reklamace má 30 kalendářních dní a o rozhodnutí o reklamaci vás musí informovat.

V ideálním světě prodejce vadu uzná, stejně jako svou odpovědnost za ni. V takovém případě máte právo na opravu věci, přiměřenou slevu nebo můžete žádat dodání nové věci. Požadavek na dodání však nesmí být nepřiměřený. Není-li možné vadu odstranit výše uvedenými způsoby nebo pokud není možné věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě či pro větší počet vad najednou, můžete i odstoupit od smlouvy. Veškeré náklady oprávněné reklamace nese vždy prodávající, ať je vyřízena jakkoliv.

Zamítnutá reklamace

Ne vždy však s reklamací uspějete. Nezřídka ji prodejce zamítne jako neoprávněnou, nedůvodnou. To může být buď tím, že žádnou vadu nezjistil – projevila se pouze vám, nahodile, a věc je nyní v pořádku; nebo vadu zjistil, ale nenese za ni odpovědnost. To musí písemně zdůvodnit, vy se poté můžete bránit znaleckým posudkem.

Rada na závěr

Spotřebitelská práva naštěstí nabízí spoustu možností, jak se dobrat k tomu, za co jste zaplatili, ale běhání na poštu s balíky a často pomalá komunikace s prodejcem určitě nepatří k příjemným aktivitám. Proto je důležitá prevence – v obchodě zboží vždy důkladně prohlížejte a zkoušejte a hlavně se ptejte na podrobné podmínky pro uplatnění práv, které jdou nad rámec zákona (například na výměnu zboží v kamenném obchodě). Problém s nejistotou ve výběru konfekční velikosti může vyřešit dárkový poukaz – s ním neriskujete ani to, že se svým blízkým netrefíte do vkusu.