ČR | Exportní garanční a pojišťovací společnost bude českým firmám exportujícím na válkou sužovanou Ukrajinu krýt platební rizika spojená s tímto vývozem. Vznik Fondu Ukrajina, který bude sloužit k pokrytí těchto rizik, schválila vláda Petra Fialy na jednání ve středu 12. července 2023.

Foto: Vláda ČR

České firmy, které vyvážejí zboží na Ukrajinu, nemají od zahájení ruského útoku na tuto zemi kvůli zavedeným obezřetnostním pravidlům pojišťoven přístup k financování vývozu ani pojištění platebních rizik ukrajinských odběratelů. Vláda Petra Fialy rozhodla pomoci jim s udržením jejich pozic na ukrajinském trhu tím, že krytí rizik na sebe převezme Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Za tímto účelem vznikne zvláštní Fond Ukrajina, do nějž stát vloží 239 milionů korun a EGAP dalších 100 milionů.

Zachování stávajících exportních vazeb na Ukrajinu, jejich posílení a rozšíření do budoucna považuje kabinet za jednoznačný přínos pro českou ekonomiku, protože Ukrajina představuje jeden z největších trhů ve východní Evropě. První exporty na Ukrajinu s pojištěním EGAP by mohly být realizovány již v nejbližších týdnech, což je důležité zejména proto, že ten to trh je nyní v popředí zájmu exportérů celé Evropy. Zároveň se tím Česká republika zařadí vedle Velké Británie nebo Polska mezi země, které chtějí pomoci vývozcům zachovat obchodní vztahy s Ukrajinou.

Vláda rozhodla také o přistoupení České republiky ke společnému prohlášení o podpoře Ukrajině, které dnes přijali lídři zemí G7 a vyzvali k připojení se i další státy, které chtějí přispět k tomuto úsilí o zajištění svobodné, silné, nezávislé a suverénní Ukrajiny. V prohlášení signatáři deklarují neochvějný závazek a jednotu v trvalé podpoře Ukrajině v jejím boji za svobodu, nezávislost, demokracii a suverenitu. Konstatují mimo jiné, že bezpečnost Ukrajiny je nedílnou součástí bezpečnosti euroatlantického regionu, že ilegální a nevyprovokovaná invaze Ruska na Ukrajinu je ohrožením mezinárodního míru a bezpečnosti, flagrantním porušením mezinárodního práva včetně Charty OSN a že je neslučitelná s bezpečnostními zájmy signatářských zemí.

Každý ze signatářů bude spolupracovat s Ukrajinou na konkrétních dvoustranných dlouhodobých bezpečnostních závazcích a ujednáních, které mají posílit obranyschopnost, ekonomickou stabilitu a reformní snahy Ukrajiny. Součástí dokumentu je i jednoznačný příslib udělat maximum pro potrestání Ruska za spáchané válečné zločiny a další zvěrstva, kterých se Rusko agresí na Ukrajině dopouští, a nadále na Ruskou federaci tlačit formou sankcí či kontrol vývozu.

Zdroj: Vláda ČR

Foto: Vláda ČR

top