ČR | Vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, reaguje tak na nepříznivou epidemickou situaci.

Foto: Vláda ČR

S ohledem na zhoršující epidemickou situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví od 29. listopadu ke stanovení podmínek umožňujících návštěvy osob v azylových zařízeních. Jedná o zařízení s vyšší fluktuací osob, které jsou často osobami nenaočkovanými. Často se v nich nachází senioři, osoby trpící chronickými onemocněními nebo osoby jinak zranitelné. Proto je třeba minimalizovat riziko průniku nákazy do těchto středisek a ochránit tak zdraví osob zde pobývajících i zaměstnanců.

„Epidemická situace se nadále zhoršuje, nově jsme proto upravili podmínky pro testování zaměstnanců. Pokud bude proveden antigenní test u poskytovatele zdravotních služeb a vyjde pozitivně, je nutné vystavit žádanku na konfirmační PCR test. Díky tomu se podaří nákazu onemocnění lépe zachytit v pracovních kolektivech,“ popisuje význam nového opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od 23. listopadu dojde k drobnému upřesnění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího plošné screeningové testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných na přítomnost onemocnění COVID-19. Hlavním cílem opatření je stanovení povinnosti zaměstnavatele spočívající v zajištění rychlých antigenních testů (RAT) určených pro sebetestování. Tyto testy musí mít k dispozici vždy tak, aby je mohli v souladu s jejich povinností podle mimořádného opatření zaměstnanci postoupit kdykoliv. Zajištění RAT pro sebetestování nebrání zaměstnavateli, který disponuje takovou možností, provádět testování prostřednictvím zdravotnických pracovníků.

Zdroj: Vláda ČR

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.