ČR | Vláda na svém mimořádném zasedaní schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na krizové ošetřovné, které bude opět zavedeno v souvislosti s vysokým nárůstem pozitivně testovaných dětí a uzavíraných škol či jejich částí.

Foto: Pixabay

Díky tomuto návrhu budou mít rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy a nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Ošetřovné bude navýšeno na 80 procent denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné.

„Počty nakažených koronavirem bohužel opět rychle rostou. Již během léta jsem varovala koaliční partnery, že se situace může na podzim zhoršit, a proto jsme již v září připravili návrh na obnovení krizového ošetřovného. To v předchozích vlnách pomohlo ochránit rodiny před propadem příjmů. Dnes konečně koaliční kolegové z vlády návrh schválili. Díky krizovému ošetřovného rodiče, kteří zůstanou doma s dětmi, budou dostávat náhradu příjmu po celou dobu mimořádných opatření, a to ve výši 80 procent,“ komentuje návrh ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Navržené parametry krizového ošetřovného:
Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu
i u standardního ošetřovného.
Výše ošetřovného bude činit 80 procent redukovaného denního vyměřovacího základu.
Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro zaměstnance v pracovním nebo ve služebním poměru, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující
na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí pojistné na sociální zabezpečení.
Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Od ledna 2022 o dítě budou moci pečovat i další příbuzní kromě rodičů, kteří s dítětem nemusí žít v jedné domácnosti.
Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření školy nebo třídy nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči:
o nezaopatřené starší děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby
(již od stupně I.) bez omezení věku,
o nezaopatřené starší děti se speciálními vzdělávacími potřebami závažnými poruchami učení,
osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.

Vládou schválená úprava ošetřovného prodlouží dobu výplaty ošetřovného po celou dobu péče o dítě z důvodu uzavření školy nebo třídy. Rodiče nebudou muset potvrzovat uzavření školy nebo třídy včetně důvodu a doby uzavření. Potvrzení školy o uzavření bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy. Krizové ošetřovné bude také platit u dětí, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Vláda navrhuje platnost krizového ošetřovného na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022, tj. do skončení doby platnosti základních ustanovení zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Návrh předkládá vláda Poslanecké sněmovně se žádostí o projednání v legislativní nouzi, aby se dostatečné finanční zabezpečení rodičů realizovalo co nejdříve.

Zdroj: MPSV

 

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.