ČR | Ministr vnitra Vít Rakušan se rozhodl napravit situaci, kdy policisté a hasiči musí během nouzového stavu odpracovat 150 hodin přesčasů zdarma. Navrhne proto vládě vyplacení mimořádných odměn. Do budoucna by se problematika přesčasů měla vyřešit systémově.

Foto: Vláda ČR

Přesčasy, které policisté a hasiči musí nyní odsloužit za nouzového stavu, by jim měly být proplacené formou mimořádných odměn. Ministr vnitra Vít Rakušan dnes v dopise informoval příslušníky obou sborů, že je jejich službu připraven náležitě ohodnotit.

„Půjde o cílené odměny podle toho, kolik přesčasů kdo během nouzového stavu odsloužil. Velmi mi záleží na tom, aby zaslouženou odměnu dostali ti, kteří nad rámec pracovní doby nejvíce zajišťovali naši bezpečnost, uvedl ministr vnitra s tím, že návrh předloží vládě. Nouzový stav platí v souvislosti se zvládáním příchodů stovek tisíc převážně ukrajinských žen a dětí, které ruská agrese vyhnala ze svých domovů.

Systémové řešení

Vít Rakušan také policisty a hasiče informoval, že problematiku přesčasů během nouzového stavu je do budoucna nutné řešit systémově. Řešení proto bude hledat pracovní skupina Ministerstva vnitra, která řeší témata týkajících se bezpečnostních sborů. Opět také ubezpečil, že případné úpravy zákona 361 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se v žádném případě nebudou týkat výše výsluhových příspěvků. „Půjde o systémové návrhy konzultované s odbory bezpečnostních sborů. Realita je taková, že ve 20 let starém zákoně jsou oblasti, které nejsou zcela funkční,“ doplnil Vít Rakušan.

Zdroj: Ministerstvo vnitra