VRBNO POD PRADĚDEM | Vrbenská základní škola po rozvolnění omezení z důvodu koronavirové pandemie znovu učí přímo ve třídách víc než polovinu žáků daných školních tříd , ostatním dětem učitelé zadávají úkoly i nadále přes sociální sítě. V provozu je také školní jídelna. Zatím do školy docházejí žáci tříd 1. stupně a 9. tříd, od 8. června je možná dobrovolná přítomnost ostatních dětí z 2. stupně.

Foto: Stanislav Juga – MěÚ Vrbno pod Pradědem

Jak to v Základní škole nyní běží?
Ptáme se ředitele školy Mgr. Zdeňka Bártka.

Kolik dětí daných tříd nastoupilo do školních lavic a jaká část jich zůstává doma?

Od 11. května nastoupilo 25 žáků 9. ročníku, což je 67 procent dětí). Výuka probíhá třikrát v týdnu a je zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Od 25. května jsme zahájili výuku žáků 1. stupně. Dochází sto dětí (56 %) a výuka probíhá každý den. Děti jsou rozmístěny ve všech budovách školy, 2 třídy na každém patře. Pracují ve skupinách do 15 dětí. Začátky výuky jsou posunuty o 10 minut, aby byla dodržena všechna předepsaná opatření. Školní jídelna vaří obědy pro 60 přihlášených dětí. Zájem dětí a rodičů o docházku dětí zjišťovali učitelé telefonicky a osobně, aby bylo možné připravit prostory pro výuku.

Nyní se bude moci okruh dětí ještě rozšířit. Jak zjišťujete zájem rodičů poslat děti do školy?

Od 8. června je možná dobrovolná přítomnost ostatních dětí 2. stupně – cílem jsou třídnické hodiny a konzultace opět s omezením 15 dětí ve skupině. Opět budeme zjišťovat zájem stejným způsobem. Pro dodržení stanovených hygienických podmínek ponecháme organizaci 1. stupně beze změny, organizaci 2. stupně upravíme podle zjištěných počtů. Konkrétní informace budou opět zveřejněny na stránkách školy.

Jak zajišťují učitelé zadávání učení dětem, které zůstaly doma?

Učitelé zadávají úkoly mailem, přes Skype, Facebook a využívají dalších výukových portálů, které jsou nyní k dispozici. Kromě toho jsou úkoly pro jednotlivé ročníky zveřejněny na stránkách školy a jsou pravidelně aktualizovány. Děti, které nemají počítač nebo přístup k internetu, si mohou zadání vyzvednout na vrátnici školy. Takže pro děti, které zůstávají doma, probíhá výuka on line jako dosud.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.