RÝMAŘOV | Adventní čas měli klienti Sociální služby Podhorská nabitý nejen vánočními přípravami a tvořením, které pro ně pravidelně v rámci aktivizačních činností připravují pracovníci Sociální služby Podhorská. Předsváteční chvíle obohatilo i několik společenských akcí a řada milých návštěv.

Zdroj: Nemocnice AGEL

První polovinu adventního času rozproudily klientům energii dvě milé čtyřnohé společnice Šmoulinka a Darcey, které v rámci Canisterapie pravidelně navštěvují Sociální službu Podhorská. Canisterapii pro klienty Sociální služby Podhorská a pacienty Oddělení ošetřovatelské péče zprostředkovala nemocnice za podpory NADACE AGEL. Canisterapii ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL zajišťuje paní Šárka Honová, profesionální lektorka canisterapie, canisterapeutka a zakladatelka organizace Canisterapie ARIS.

V druhém adventním týdnu rozezněly prostory Sociální služby Podhorská vánoční koledy, které klientům přijely zazpívat děti z mateřské školky v Janovicích. Milé představení plné radosti společně s dárečky, které pro klienty děti vlastnoručně vytvořily, potěšili každého z přítomných.

Vyvrcholením adventních oslav bylo společné vánoční posezení klientů a pracovníků Sociální služby Podhorská. Nechyběla tradiční vánoční bohoslužba, kterou pro klienty uskutečnila farářka Československé církve husitské paní Miroslava Běhalová. Celé vánoční setkání připravili pracovníci Sociální služby Podhorská za spolupráce NADACE AGEL.

 „Sociální službu Podhorská jsme spolu s mnoha dalšími zapojili do projektu Kouzelné Vánoce. V rámci této dobročinné akce obdarují zaměstnanci všech zdravotnických zařízení AGEL napříč republikou klienty a pacienty vybraných sociálních služeb, dětských domovů, azylových domů apod. Jsme moc rádi, že můžeme společně s kolegy rozdávat radost a úsměv“ přiblížila Bc. Veronika Dostálová, členka správní rady NADACE AGEL. Kromě dárků od zaměstnanců potěšil klienty také dar od NADACE AGEL. „S Nadací AGEL úzce spolupracujeme již třetím rokem a je to spolupráce velmi milá a příjemná“ říká Bc. Miroslava Hořínková, vedoucí Sociální služby Podhorská a dodává „nejen finanční podpora našich aktivit a realizací projektů přispívá k radosti klientů i nás pracovníků. Každá osobní návštěva paní Veroniky a dalších kolegyň z NADACE přináší všem spoustu nové energie a radostných okamžiků, za které ze srdce děkujeme.“

Velké poděkování patří všem, kteří se podílí na akcích a připravují pro klienty Sociální služby Podhorská společenské a kulturní vyžití. Společně strávené chvíle a rozdávání radosti je největším darem, který nic nestojí a přitom má sílu uzdravovat.

Zdroj: G. Lefenda – tisková mluvčí skupiny AGEL

Zdroj: Nemocnice AGEL

Zdroj: Nemocnice AGEL