ČR | Sbírku potravin spolupořádá Česká federace potravinových bank a jejím cílem je poskytnout základní potraviny a drogerii lidem, kteří se ocitli v obtížné situaci a nemohu si nákup dovolit.

Foto: sbirkapotravin.cz

Co nakoupit? 

Nejvíce pomůžete nákupem základních trvanlivých potravin a drogerie. Těchto produktů je v potravinových bankách stále nedostatek.

Vybrané potraviny a drogerie putuje prostřednictvím regionálních potravinových bank přímo do odběratelských neziskových organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým a tělesným postižením.

Zdroj: sbirkapotravin.cz