KRNOV | Město Krnov v letošním roce v Petrově Dole vybuduje první etapu splaškové kanalizace v délce 100 metrů. Nová kanalizace povede od ulice Zukalova podél oplocení přes parcely č. 1626/2 a 1630 se zakončením v revizní šachtě pro odbočení kanalizace k ulici Petrův důl. Šachta bude osazena za oplocením v uličce na parcele č. 1711.

Mapka

Stavební práce, které zrealizuje společnost Krnovské vodovody a kanalizace, budou stát 823 tisíc korun bez DPH.