ČR | Lidé si v neděli 26. března 2023 o hodinu zkrátí spánek, ve 02:00 si ručičky hodinek posunou o 60 minut dopředu a začne platit letní čas.

Foto: Pixxabay

Dvakrát do roka nás pravidelně nemine změna letního a zimního času. V noci se naše hodiny či hodinky vždy přesouvají o hodinu dopředu anebo dozadu.