KRNOV | Jakou podobu bude mít pomoc krnovským podnikatelům, kteří byli poškozeni koronavirovou krizí, rozhodnou 10. června na svém zasedání zastupitelé. Rada města jim ke schválení předkládá balíček, který zahrnuje prominutí nájemného v městských prostorách za tři měsíce, poskytnutí finančního daru ve výši 15 tisíc korun a zrušení poplatku za užívání veřejného prostranství provozovatelům předzahrádek.

Foto: MěÚ Krnov

Prominutí nájemného až do výše sta procent za měsíce duben, květen a červen se týká prostor k podnikání a jiných prostor ve vlastnictví města Krnova. „Podmínkou uplatnění nároku na slevu bude bezdlužnost žadatele vůči městu a podání žádosti. Nárok na slevu by měli mít nájemci prostor, kteří byli nuceni uzavřít svou provozovnu pro veřejnost, nebo ti, kteří jsou podnájemci prostor, jejichž nájemcem je společnost Technické služby Krnov,“ uvedla vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Aby zkrátka nepřišli zbývající podnikatelé, kteří byli rovněž poškozeni zákazem provozování prodejen zboží nebo služeb, ale nepodnikají v městských prostorách, radní navrhují, aby jim byl poskytnut patnáctitisícový dar. „Podmínkou by mělo být umístění provozovny na území města Krnova, neexistence dluhu vůči městu ke dni podání žádosti a skutečnost, že podnikatel není v likvidaci nebo konkurzu,“ řekl vedoucí Živnostenského úřadu Krnov Ladislav Charvát. Pokud zastupitelé finanční dar schválí, podnikatelé o něj budou moct žádat od 11. června. „Žádosti budeme přijímat do vyčerpání vyčleněných finančních prostředků, což by měly být tři miliony korun, nebo do 15. července,“ dodal vedoucí.

Zdroj. MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.