DÍVČÍ HRAD (FOTO) | V Dívčím hradě pořádali dětský den a kácení máje. Pro děti byl připraven bohatý soutěžní program. Pro malé děti soutěžní disciplíny na hřišti a pro větší děti branný závod. Po té následovalo kácení májky, táborák s opékáním špekáčků. Akce proběhla v sobotu 1. června 2019.

Akci zorganizoval OÚ a místní hasiči za vydatného přispění občanů obce. V mnoha případech se zapojili celé rodiny, ať při úkolech na stanovištích branného závodů a soutěží pro malé děti, nebo při zajišťování občerstvení . Po Dětském dnu následovalo kácení májky, táborák s opékáním špekáčků. Počasí se opět vydařilo, účast byla pěkná. S úsměvem na tvářích se večer rozešli do svých domovů.