ČR | Česká obchodní inspekce odebrala v měsíci červenci 219 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhovělo 6 odebraných vzorků automobilového benzinu. Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje jakost pohonných hmot na území České republiky. Kontrolu provádí formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Foto: ČOI

V měsíci červenci 2018 odebrala 219 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 6 vzorků, což v celkovém hodnocení představuje 2,7 % nevyhovujících vzorků. Vzorky směsného paliva SMN 30 a FAME, vzhledem k přetrvávající absenci těchto druhů pohonných hmot na trhu s pohonnými hmotami, nebyly v měsíci červenci 2018 odebrány.

Automobilové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v červenci 2018 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnilo 6 vzorků jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky ve dvou případech nevyhověly v jakostním parametru.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 101 vzorků
motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v měsíci červenci 2018 ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 14 693 l automobilového benzinu BA 95 Super v hodnotě 482 271,90 Kč.

Zdroj: ČOI

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfka zpravodajství.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.