BRUNTÁL | Město Bruntál pokračuje v přípravě zobousměrnění Kavalcovy ulice bez ohledu na negativní vývoj projektu zimního stadionu. Úpravy byly původně navrženy jako součást realizace tohoto nového sportovního zařízení, nyní však přípravné práce postupují samostatně. Akce má být zrealizována ještě letos.

Foto: MěÚ Bruntál

Jejím cílem bude rozšířeni Kavalcovy ulice podél Černého potoka a umožnění provozu v obou směrech. Úsek je nyní jednosměrný, povrch komunikace je zde navíc ve velmi špatném stavu. Navržená úprava nejenže přispěje ke zkvalitnění dopravy v této lokalitě, ale současně tak vznikne možnost objízdné trasy pro případ komplikací či znemožnění průjezdu městem po páteřní silnici I/11.

Součástí projektu je také rekonstrukce lávky přes Černý potok, která navazuje na Kavalcovu ulici a přemosťuje Černý potok pro chodce vedle budovy sauny.

Realizaci veřejné zakázky zobousměrnění Kavalcovy ulice včetně rekonstrukce lávky schválila rada města ve středu 25. května. Předpokládaná hodnota zakázky je 17,4 milionu korun bez DPH. Akce je hrazena z rozpočtu města Bruntálu na rok 2022.

Zdroj: MěÚ Bruntál

top