BRANTICE | Na návsi u Obecního úřadu v Branticích proběhne Adventní odpoledne. Akce se uskuteční v neděli 9. prosince 2018 od 15 hodin. Můžete se těšit na vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Brantice u Vánočního stromu, dále na Ježíškovou poštu, zvoničku pro štěstí a projížďky na konících. Nebude chybět ani občerstvení a teplé nápoje. V 17 hodin proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Branticích Adventní koncert.

Foto: Plakát akce