TŘEMEŠNÁ | Začátkem listopadu proběhla v kostele svatého Šebestiána slavnostní bohoslužba za doprovodu trubačů z Rabštejna na počest svatého Huberta, patrona myslivců. Po mši svaté probíhalo pasování zdejšího myslivce na lovce daňčí zvěře. Krátké seznámení s tímto mysliveckým ceremoniálem pronesl Jaroslav Mader.

Foto: OÚ Třemešná

Následně členové mysliveckého sdružení pozvali všechny přítomné na občerstvení do sálu kulturního domu. Podával se výborný zvěřinový guláš. Zde také probíhala výstava fotografií Danuše Vanotové a výstava tvorby primáře MUDr. Marka Šťastného.

„Na sále také proběhl ke spokojenosti všech přítomných doprovodný program. Nejprve pobavil svým vystoupením primář Marek Šťastný. Žertovným způsobem představil své obrazy, básně, vtipy a řezbářské dílo, coby člen indiánského kmene, pak jako lékař a nakonec jako umělec a vynálezce. Dále poutavě vyprávěl o lovecký dravcích Martin Malucha z Janova, který zodpověděl nemálo dotazů přítomných, o životě, chování a výcviku orlů a sokolů,” informují na webových stránkách Třemešné.

„Paní Vanotová seznámila přítomné se svou fotografickou tvorbou. Dlouhodobě zachycuje průběh Svatohubertských mší v Třemešné, protože je příznivcem zachování obrazového okamžiku v komorní atmosféře. Její fotografie dokumentují zachovaní tradic, vzájemnou pomoc a toleranci mezi lidmi. Na závěr zaznělo myslivecké vytrubováni v podání mysliveckých Trubačů Rabštejn,” sdělují dále na obecních stránkách.

Zdroj: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná

Foto: OÚ Třemešná