MSK | Zlatou stuhu a právo užívat titul Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2022 obdržela obec Závada na Opavsku. Druhou příčku získala Žabeň na Frýdeckomístecku, třetí Třemešná na Bruntálsku. Hodnotící komise v letošním už 26. ročníku soutěže udělila i další ocenění a diplomy, například Zlaté cihly za stavby či investice posilující rozvoj obce nebo Cenu naděje pro živý venkov zaměřenou na uchovávání tradic.

Foto: MSK

„Život na venkově má svá specifika. Nabízí intenzivnější komunitní život, propojení s přírodou i větší klid. Ale není tak pohodlný jako život ve velkém městě, kde mají lidé v dosahu velká obchodní centra, služby, kina a divadla nebo třeba zdravotnická zařízení. Vedení menších obcí má tak úkol svým občanům vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit dobře, které budou mít rádi, a které kvůli komfortu velkoměsta neopustí. Soutěž Vesnice roku je tak nejen oceněním za skvěle odvedenou práci, ale i jakousi motivací nejen pro starosty, ale i lidi, kteří na venkově žijí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška.

O vítězích soutěže Vesnice roku rozhodovala hodnotící komise, která všechny přihlášené obce navštívila, aby se seznámila s místním životem, prostředím i atmosférou. Členové komise si prohlédli důležitá místa obcí, například místní knihovnu, kulturní dům či sportoviště. Součástí návštěvy bylo samozřejmě setkání se zástupci obcí, kteří svou obec představili, prezentovali její aktivity i plány do budoucna.

Vesnicí roku Moravskoslezského kraje se letos stala Závada na Opavsku. Komise ocenila udržování původních tradic, ale také vytváření tradic nových. Tyto aktivity významně přispívají ke komunitnímu životu a posílení vztahů v obci. Ocenění bylo uděleno také například za vytváření kultivovaných veřejných prostor. Občané nebo návštěvníci Závady se mohou setkávat například v rodinném obecním sadě s bylinkovou zahrádkou nebo si projít nově vybudovanou Naučnou stezku na Hrádek,“ řekl náměstek hejtmana Jan Krkoška s tím, že Závada postupuje do celostátního kola, které se uskuteční na přelomu srpna a září. Nositel titulu Vesnice roku 2022 bude vyhlášen 17. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Další ocenění udělaná v rámci krajského kola Vesnice roku:

Modrá stuha: Obec Moravice zaujala pospolitostí tamního společenství, propojenost vedení obce s občany postavená na důvěře a komunikaci.

Cena naděje pro živý venkov: Obec Ostravice byla oceněna za aktivity tamních spolků zaměřených na místní folklór.

Zlatá cihla:
Obec Sviadnov za navrácení zvonů z pravé zvonoviny v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Obec Baška na přístavbu a rekonstrukci místní základní školy.

Diplomy:
Baška – za moderní knihovnické a informační služby,
Závada – zachování paměti obce,
Třemešná – za podporu sportovních a volnočasových aktivit,
Moravice – za chytrá řešení při poskytování služeb občanům,
Ostravice – za poskytování příjemného rekreačního zázemí,
Sviadnov – za koncepční řešení nakládání s komunálním odpadem,
Žabeň – za dlouhodobou péči o zeleň.

Hodnotící komisi krajského kola soutěže tvořili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Svazu měst a obcí, Spolku pro obnovu venkova nebo například Národního památkového ústavu. Jejími členy byli i starostové obcí Úvalno a Otice, které zvítězily v předchozích krajských kolech soutěže.

Zdroj: MSK

Foto: MSK

Foto: MSK